top of page

IT tanácsadás

Döntés előkészítés

Minden nagyobb informatikai beruházás előtt érdemes megvizsgálni, hogy az ajánlatot adó pályázók által benyújtott tervek valóban kivitelezhetőek abban az infrastruktúrában, amely rendelkezésre áll, kielégít-e majd az új rendszer minden előre elvárt követelményt, nem okoz-e előre nem várt hátrányokat a fejlesztés.

Természetesen ezek vizsgálatához elengedhetetlen a független, külső szemléletmód, hiszen a pályázóknak nem céljuk és nem is feltétlenül érdekük, hogy az esetlegesen buktatókra, kisebb hiányosságokra felhívják ügyfelük figyelmét.

Egy ilyen megvalósíthatósági tanulmány birtokában azonban már magabiztosan dönthet a vezetés egy új beruházásról. Az ITBS Magyarország Kft. szakemberei évtizedes tapasztalatukra támaszkodva készítik el ügyfeleik számára az infrastruktúra feltérképezése, az igények felmérése, és a pályázati anyagok megismerése után a tanulmányt.

 

Amennyiben új informatikai beruházásra készül, legyen az akár szoftver, akár hardver, érdemes külső szakértőre bízni az ajánlott termékek vizsgálatát: gyártótól függetlenül, szakmai tapasztalatunkat felhasználva készítjük el esettanulmányainkat, összehasonlító elemzéseinket, illetve teszünk javaslatot, hogy ügyfelünk igényeit melyik termék tudja kiszolgálni a lehető legjobban. Természetesen az ár mellett sok tényező szerepet játszik egy döntésben, és nem minden esetben célszerű csak az anyagi szempontok szerint választani. Ugyanakkor tudjuk, hogy egy cégvezető nem lehet maximálisan tisztában az informatikai területtel, így sok esetben csak az ár alapján tudná meghozni a döntését. Ezekben az esetekben bátran támaszkodhat az ITBS Magyarország Kft. szakembereire. 

Műszaki (szakmai) minőségbiztosítás

A szakmai minőségbiztosítás (QA) a PMBOK útmutatója alapján a projektminőség-menedzsment témakörébe tartozik a minőségtervezéssel és a minőség-ellenőrzés végrehajtásával együtt. A minőségbiztosítás definíciója: „tervezett, szisztematikusan elvégzett minőségügyi tevékenységek alkalmazása annak biztosítására, hogy a projekt a követelmények teljesítéséhez szükséges összes előírt folyamatot alkalmazza.”

Az általunk nyújtott szakmai minőségbiztosítás a megelőzést szolgálja: a statisztikák alapján egy projektben a hibák megelőzésének költsége általában sokkal kisebb, mint az utólagos ellenőrzés során felfedett hibák kijavításának költsége.  

Fontos, hogy más általános minőségbiztosítási szolgáltatóval szemben nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai munkára. Műszakilag képzett szakembereink részt vesznek minden, az ügyfél és a beszállítók, fejlesztők közötti megbeszélésen, és tapasztalatainkat átadva igekszünk feltárni az összes lehetséges buktatót. 

Nem célunk, hogy a hibákat csak az egyes részfázisok teljestése előtt történő minőség-ellenőrzés végrehajtásával jelezzük: az érintettek a projekttermék végső jellemzőit és a projekt végső költségét a projekt elején képesek a legjobban befolyásolni, azonban ez a képesség a projekt során fokozatosan csökken, ahogy ezt az ábra is illusztrálja, hiszen sok esetben akkor már módosítás nehezebbé válik.

bottom of page